Trang chủ / CHỌN DỊCH VỤ / DỊCH VỤ KHÁC

DỊCH VỤ KHÁC

Các dịch vụ khác như: SỬA KHÓA – GIẶT LÀ – DIỆT CÔN TRÙNG, VẬN CHUYỂN, TAXI, VỆ SINH NHÀ CỬA, CỬA CUỐN… Tất cả được cung cấp bởi ứng dụng APP ONG THỢ.